Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAI ÚT 90. NAPPALI KÉPZÉS: +3622 / 343-849, FELNŐTTKÉPZÉS: +3630/385-4083, OM AZONOSÍTÓ 102 759

A(z) Szépségtanácsadó (Nyilvántartásba vételi száma: E-000537/2014/A009) képzésünkkel kapcsolatban az alábbiakban adunk tájékoztatást:

A képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a Szépségtanácsadó szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • otthoni szépség-ápolással kapcsolatos tanácsokkal ellátni a vendéget, vevőt
 • műszempillát felhelyezni és eltávolítani
 • sminket készíteni
 • hagyományos körömlakkozást végezni, körömlakkot szakszerű-en eltávolítani színcsere céljából
 • információt szolgáltatni a nem professzionális kozmetikumokkal kapcsolatosan
 • szépészeti szolgáltató egységben recepciós, adminisztrációs és higiéniai feladatokat ellátni

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

Érettségi végzettség. Egészségügyi alkalmasság: szükségesek a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szerint. A képzés támogatott projekt keretében valósul meg.

A részvétel feltételei:

A mindenkori hatályos jogszabályokban előírt feltételek szerint, továbbá az intézményben előírt minőségbiztosítás feltételeinek megfelelően

 1. a képzésben résztvevő felnőttek jelenléti ívet írnak alá minden képzési napon,
 2. a tanórákat az oktatók haladási naplóban dokumentálják,
 3. a modulzáró vizsgákat a vizsgáztatók és az intézmény dokumentálja.

Megengedett maximális hiányzás: a képzés összes óraszámának 20%-a, illetve az egyes modulok óraszámának 20-20%-a

Tervezett képzési idő: 600 óra

 • I. tananyagegység neve: 11728-16 Munkavédelem és marketing. Össz. óraszáma: 40 óra (ebből elmélet: 40 óra)
 • II. tananyagegység neve: 11729-16 Szépségtanácsadás. Össz. óraszáma: 560 óra (ebből elmélet: 200 óra, gyakorlat: 360 óra)

A képzés helyszíne:

Elméleti: Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola, 8000 Székesfehérvár, Budai út 90.
Gyakorlati: Aranykéz Tanoda, 8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 30.

 • I. tananyagegység helyszíne: elméleti rész: Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola, 8000 Székesfehérvár, Budai út 90.
 • II. tananyagegység helyszíne: elméleti rész Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola, 8000 Székesfehérvár, Budai út 90.
 • Gyakorlati rész: Aranykéz Tanoda, 8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 30.

A képzés ideje:

 • I. Munkavédelem és marketing: ..
 • II. Szépségtanácsadás: ..

A képzés során alkalmazott értékelés:

 • Írásbeli: feladatok, tesztek megoldása, kitöltése, projektek készítése, tételek kidolgozása
 • Gyakorlati feladatok tervezése, végrehajtása, ellenőrzése, értékelése
 • Szóbeli: feleletek, beszámolók, kiselőadások, modulzáró vizsga
 • Az alkalmazott értékelés ötjegyű osztályzás alapján történik: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).
 • 0-50%: elégtelen, 51-60%: elégséges, 61-70%: közepes, 71-80%: jó, 81-100%: jeles.

Vizsgával kapcsolatos információk:

A komplex vizsgára bocsájtás feltételei:

 • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 • A hiányzás nem lépheti túl a képzés összes óraszámának 20%-át, illetve az egyes modulok óraszámának 20-20%-át.
 • A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

 • A képzés óraszámának és az egyes modulok óraszámának 20%-át meg nem haladó hiányzás
 • A képzés díja: 290.000 Ft (amely magába foglalja az elméleti és gyakorlati képzési díjat valamint a tankönyvek árát)
 • A vizsga díja 40.000 Ft (esetlegesen szükséges javító/pótló vizsga díja is);
 • A vizsgaszervező: „Szépség-Kultúra” Szakgimnázium és Vizsgaközpont

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:

 • Előzetes tudásszint felmérés
 • Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A képzési program megtekinthető: Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 8000 Székesfehérvár, Budai út 90. Felnőttképzési Ügyfélszolgálati Irodában, Munkanapokon: 9.00-15.00

A képzési program szervezője: Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Felnőtt Tagozata

Jelentkezés határideje: A jelentkezést lezárjuk a képzés kezdése előtti 1 munkanappal.