Határtalanul Projekt Beszámoló

A projekt leírása: az iskolánk Aranykéz Középiskola és Szakiskola fennállásának 15. évfordulójára szervezett jubileumi programsorozat záróakkordja az erdélyi Csikszeredáról Kájoni János Szakközépiskola tanulóival létrejött közös projekt, amelyet a Határtalanul pályázat keretében valósítottunk meg.

A pályázatban vállaltuk, hogy felvesszük a kapcsolatot a külföldi partnerintézménnyel, közös felkészítő tábort hozunk létre és két utazás keretében egy szakmai versenyt bonyolítunk le közösen. A Tavasz Színei fantázianevű szépészeti szakmai verseny 2016. május 27-én egy egész napos rendezvény keretében valósult meg Székesfehérváron iskolánk aulájában számos vendég és szakmai zsűri kíséretében. A versenyre háromfős csapatok jelentkezhettek, egy-egy fodrász, kozmetikus és modell. A versenyhez kapcsolódóan művelődéstörténeti, kultúrtörténeti, művészettörténeti kitekintést nyújtottunk a diákoknak. A diákok és csoportot kísérő tanárok városnézés keretében és különböző előadások során ismerkedhettek egymás lakókörnyezetével, kultúrkincseivel.

A pályázat eseményeit beillesztettük a program keretébe. Erdélyben szakmai felkészítő táborban vettek részt a diákok, ahol a közösen létrehozott alkotásokat hazahozva beépítették a versenyszámokba, megalapozva a székesfehérvári szépészeti szakmai verseny színvonalát.

Határtalanul Projekt Beszámoló

Határtalanul Projekt Beszámoló

  1. út 2016. március 29- április 2. Erdély, Csíkszereda: Johannes Kájoni Szakközépiskola (helyszín)
  2. út 2016. május 24-május 28.  Székesfehérvár, Aranykéz Középiskola és Szakiskola (helyszín)

2016. március 29.

Délelőtt találkoztunk az erdélyi diákokkal és tanáraikkal, megismerkedtünk a helyi iskola felépítésével, az oktatási rendszerrel és a diákélettel. A helyi diákönkormányzat vezetője előadást tartott diákjainknak a kinti diákéletről, a helyi iskola igazgatónője pedig korban és időben elhelyezte lakóhelyüket és iskolájukat a térképen, mesélt az oktatási rendszerről, érettségiről és továbbtanulásról diákjainknak. Megismerkedtünk a székelység történetével, Székelyföld jellegzetességeivel, földrajzi elhelyezkedésével, látnivalóval. Ezt követően körbevezettek minket az iskolában, megmutatták a tantermeket, tanműhelyeket, ott ki is próbálhattuk a fellelhető eszközöket és szemléltető eszközöket.

Délután szakmai beszélgetést folyattunk az iskola szakoktatóival, diákjaival, felmértük a szakmai munka szintjét és megbeszéltük a következő néhány nap ütemezését.

Este kötetlen beszélgetés keretében ismerekedtek egymással a két iskola diákjai. A személyes találkozást követően a diákoknak lehetőségük volt egymás tevékenységének felmérésére, összehasonlításra, és következtetések levonására.

2016. március 30.

Délelőtt a fodrász szakoktatók szakmai tréninget tartottak a diákoknak, a fehérvári iskolából Papp Viktória és Erika a csikszeredai iskola fodrász szakoktatója mutatta meg a diákoknak a verseny során használatos tűzési, leválasztási, fésülési technikákat. A használható díszítő elemek arányát, póthajak felhasználási módját és a versenykiírás tartalmi, formai elemeit.

Délután a tanulók a délelőtt hallott ismeretek alapján a modellek hajvágását követően bemutatják a versenyen használandó, vagy versenyre tervezett modellek frizuráit. Az iskolában az iskola diákjai számára meghirdetett időpontban a nyilvánosság számára előzetesen kihirdetett időpontban bemutatót tartanak ezekből az alkotásokból. A lehetőség, hogy élesben gyakorolhattak a versenyre és megmutathatták a tudásukat nagyon hasznosnak bizonyult mindkét fél számára.

Este a tréningen és a fodrász bemutatón készült hajvágásról és frizurákról készített foto-dokumentációt rendszereztük, pontoztuk az elkészült frizurákat, az oktatók értékelték az elkészült alkotásokat, és a fotók segítségével könnyen bemutathatták az esetleges hibákat.

2016. március 31.

Délelőtt a kozmetikus szakoktatók szakmai tréninget, felkészülést tartottak a diákoknak. Czanka Diána és Kántor Mária az aktuális sminktrendeket mutatta be, és a tanulók versenysminkeket nézhettek meg videón.

Délután a helyi diákok előadásában a székelység kultúrtörténetével és művészettörténetével ismerekedtünk meg a Székelyföldről szóló kulturális előadás részét képezte a Tavasz színei rendezvénynek.

Este a diákok megismerkedhettek a hagyományos és mai székelyföldi hajviseletekkel, ruhaviseletekkel, Mikó várban és az abban fellelhető helytörténeti múzeumban látott képeket összehasonlíthatták a lányok viseleteivel. A diákok kiselőadásokat készítettek a kozmetikai ipar, kozmetikai újdonságok, bio-kozmetikumok, aktuális divattrendek, sminktrendek, hétköznapi és alkalmi sminkek témában. Bemutatták a napközben alkalmazott és a gyakorlatban megszerzett információkat, beépítették a szépészeti verseny felkészülésébe.

2016. április 1.

Délelőtt a helyi diákok előadásában a székelység zenetörténetével ismerkedtünk, egy diákokból álló zenekar népdalokat adott elő, az iskola tánccsoportja székely csiki táncokat mutatott be diákjainknak. Ez a zenei előadás részét képezte a verseny megnyitójának, ahol szintén előadtak csiki székely táncokat az erdélyi diákok.

Délután kiscsoportos munka keretében dolgoztunk a székesfehérvári verseny forgatókönyvén. A szakoktatók segítségével összeállítottuk a versenyen részt vevő háromfős csapatokat, megbeszéltük a verseny felépítését, a versenyen alkalmazott stratégiákat, sorrendet. Véglegesítettük a csapatok összetételét, hogy ki melyik csapatba került. Minden csapatba egy kozmetikus, egy fodrász és egy modell került. Ezek a csapatok versenyeztek Székesfehérváron.

Este a versenyre készülő projektzáró bulit tartottunk, ahol erdélyi csiki népdalokat, zenei

zenei kísérettel (gitár, szintetizátor) és kíséret nélkül. A Tavasz Színei verseny megnyitójára készülve, székely táncokkal ismerkedtünk és ki is próbálhattuk azokat élesben, azaz tánctanulásra, tánctanításra is volt lehetőség. A bemutatni kívánt produkciókat előzsűriztük és kiválogattuk a legjobbakat az ünnepi megnyitóra.

2016. április 2.

Délelőtt elemeztük az elmúlt napok eseményeit, értékeltük az addig elkészült műveket és produktumokat. Előkészítettük a fehérvári rendezvény forgatókönyvét, a partner iskola fehérvári programját. Megbeszéltük az élményeket az esetlegesen felmerülő problémákat, a vendég iskola igényeit felmértük és segítettünk az előkészületekben. Rendszereztük a székesfehérvári rendezvényen használt fotódokumentációt.

Délután a két találkozás közötti munka ütemezését végeztük el, meghatároztuk a kapcsolattartás módját és rendszerét, annak kereteit. Közös facebook csoportot hoztunk létre, ahová az aktuális információkat, fényképeket feltöltöttük és a jövőben is használni kívánjuk. Kiosztottuk az elvégzendő feladatokat. A versenykiírást és a feltételeket a vendégiskola rendelkezésére bocsájtottuk.

2.út 2016. május 24-28. Székesfehérvár

2016. május 24.

Délelőtt találkoztunk az erdélyi partneriskola diákjaival és tanáraival, a szakoktatókkal. Ünnepélyes fogadásuk az iskolában történt, ahol a Diákönkormányzat elnöke és egyik tagja köszöntötte a vendégeket, mesélt nekik a mi diákéletünkről, programjainkról, versenyekről. Illetve az igazgatónő előadást tartott Székesfehérvár történelmi és kultúrtörténeti jelentőségéről, a koronázó város műemlékeiről, látnivalóiról, jelenlegi geopolitikai, földrajzi, gazdasági, munkaerőpiaci helyzetéről. Az ezeréves Székesfehérvár mind több arcát próbáltuk vendégeinknek megmutatni.

Délután a diákok városnézés keretében művészettörténet és kommunikáció szakos kollégák kíséretében és diákok kiselőadását követően ismerkedtek Székesfehérvár kulturtörténetével és művészettörténetével. Meglátogatták a Bory várat, ott képeket készítettek, amely a záró esemény részét képezte.

Este a hazai magyar kozmetikai ipar újdonságaival ismerkedtek, a magyarországi hajviseletek, divat trendek , divatbemutatók volt a téma. A diákok kiselőadásokat hallgattak meg, videókat néztek meg és divatbemutatókat követtek végig a smink, frizura tekintetében.

2016. május 25.

Délelőtt Mezőföld és Székesfehérvár zenetörténetével ismerkedtek a vendég diákok, egy rövid zenei előadás a verseny ünnepélyes megnyitójának és a kiállítás (fotókból és festményekből) megnyitójának is részét képezte.

Délután a Velencei tó környékén levő élőhelyeket vették sorba, Pákozd Sukorón a Velencei tavat csodálták meg, Pákozdon ellátogattak a katonai emlékparkba és honismereti előadásokat hallgattak meg a pákozdi csatáról és a 48-49-es forradalomról. Ezt követően a Velencei tó természeti környezetével ismerkedhettek meg, hajós madárlestúra keretében.

Este élménybeszámoló, fotók rendszerezése volt soron, a projekt során készült fotókat néztük át és előkészítettük a fotókönyv számára.

2016. május 26.

Délelőtt az iskola fodrász-kozmetikus tanműhelyében folyt a versenyfelkészítés, az alapanyagok, kellékek, ruhák, eszközök kiválasztása, rendszerezése, utolsó simítások. Szakmai megbeszélés, az értékelés szempontjai, elemzések.

Délután látogatás Csákberényben, a Faluház megtekintése, a helyi viseletek, hajviseletek, díszítő elemek vizsgálata, összevetése a vértesalja népviseletének a székely népviselettel.

Este hajfonások, ünnepi előkészületek történtek, a hazulról hozott népviselet rendbe tétele, vasalása, csizmák, cipők tisztítása. Lazítás a verseny előtti hajrában.

2016. május 27.

Délelőtt látogatást tettek az erdélyi diákok a verseny helyszínén, táncos főpróbát tartottak, 10 órától körömdíszítő versenyen vettek részt a helyi diákok körében, 12 órától hajfonás verseny volt a 9-es évfolyamon tanuló diákoknak szakoktatók vezetésével.

Délután 14 órától kezdődött a nagy verseny a Tavasz Színei elnevezésű komplex full beauty kategóriás szépészeti szakmai verseny. Mely szakmai verseny keretében a vendég diákok székely csiki táncokat, dalokat és nép játékokat adtak elő, a helyi diákok énekeltek és a megnyitót követően a háromfős csapatok (fodrász-kozmetikus-modell) hozzáláttak a versenykiírás megvalósításának.  A megadott téma a tavasz színei voltak, ennek jegyében kellett a csapatoknak egy összehangolt, önálló kompozíciót készíteniük az iskola aulájában berendezett versenyhelyszínen.

Az öttagú zsűri szakemberekből állt, volt köztük kozmetikus és fodrász szakoktató, mester, körömépítő és sminkmester illetve a Vállakozók Országos Szövetségének Fejér Megyei elnöke volt a zsűri elnöke. A külsős, objektív zsűri pontozásos módon döntött, azonban a közönségnek is volt lehetősége a kedvenceire szavaznia.

Este a díjkiosztás és értékelés 18-kor kezdődött, a díjak átadását, eredményhirdetést követően a zsűri tagjai szakmailag is értékelték az elkészült alkotásokat, a fotós hallgatók pedig számos fotót készítettek az elkészült művekről. Az estét egy közös buli zárta.

2016. május 28.

Délelőtt 10-kor a kiállítás megnyitóval zárult a közös projekt. A Szabadművelődés Házában az Aranykéz aranykezű oktatói Kántor Mária ékszertervező, kozmetikus szakoktató, Szentes Ottokár festőművész, rajz és művészettörténet tanár és Rostásy Szabó Mihály fotográfus, szakoktató, mindannyian az iskola oktatói műveiből nyílt egy gyűjteményes kiállítás, amely június 15-ig látogatható. A kiállítást Horváth Mihályné a Viziváros városrész önkormányzati képviselője nyitotta meg, ünnepélyes szavakkal méltatta az alkotókat és 15 éves iskolánkat. A megnyitón a Csíkszeredában gyakorolt és ott már előadott zenei műsort adták elő a diákok. Ezt követően közösen elénekeltük a székely himnuszt.

Délután a kiállítás megnyitót követően svédasztalos, hidegtálas fogadással kedveskedtünk vendégeinknek. Melynek során erdélyi vendégeket, helyi vendégeket, a sajtó képviselőit, a helyi média munkatársait, a polgármesteri hivatal képviselőit, a városi elöljárókat és a diákokat illetve az őket kísérő tanárokat az iskola catering keretében látta vendégül. A vendéglátás szakos tanulóink (szakács, pincér, cukrász, falusi vendéglátó) segédkeztek a felszolgálásban, a diákok által elkészített székelyföldi és székesfehérvári kulturális, történelmi és művészettörténeti beszámolókat meghallgattuk, azokat értékeltük. Nem maradt már hátra csak a könnyes búcsú és az erdélyi vendégek hamuba sült pogácsával való útra bocsájtása.

Vendégeink hazaféle még útba ejtették Budapestet, és a budai Várat, ahol a Mi magyarok kiállítást tekintették meg, illetve ellátogattak a Terror Házába és az Andrássy úton tovább haladva, megtekintették a Hősök terét is. Élményekkel gazdagon zártuk a közös projektet, jövőre veled ugyanitt! hangzott a felhívás, reméljük lesz alkalmunk folytatni a megkezdett szakmai munkát és gyümölcsöző együttműködést, amelyből mindkét fél csak profitálhat.

A következők is érdekelhetnek..