Határtalanul Projekt Beszámoló

A projekt leírása: az iskolánk Aranykéz Középiskola és Szakiskola fennállásának 15. évfordulójára szervezett jubileumi programsorozat záróakkordja az erdélyi Csikszeredáról Kájoni János Szakközépiskola tanulóival létrejött közös projekt, amelyet a Határtalanul pályázat keretében valósítottunk meg.

A pályázatban vállaltuk, hogy felvesszük a kapcsolatot a külföldi partnerintézménnyel, közös felkészítő tábort hozunk létre és két utazás keretében egy szakmai versenyt bonyolítunk le közösen. A Tavasz Színei fantázianevű szépészeti szakmai verseny 2016. május 27-én egy egész napos rendezvény keretében valósult meg Székesfehérváron iskolánk aulájában számos vendég és szakmai zsűri kíséretében. A versenyre háromfős csapatok jelentkezhettek, egy-egy fodrász, kozmetikus és modell. A versenyhez kapcsolódóan művelődéstörténeti, kultúrtörténeti, művészettörténeti kitekintést nyújtottunk a diákoknak. A diákok és csoportot kísérő tanárok városnézés keretében és különböző előadások során ismerkedhettek egymás lakókörnyezetével, kultúrkincseivel.

A pályázat eseményeit beillesztettük a program keretébe. Erdélyben szakmai felkészítő táborban vettek részt a diákok, ahol a közösen létrehozott alkotásokat hazahozva beépítették a versenyszámokba, megalapozva a székesfehérvári szépészeti szakmai verseny színvonalát.

Határtalanul Projekt Beszámoló

Határtalanul Projekt Beszámoló

 1. út 2016. március 29- április 2. Erdély, Csíkszereda: Johannes Kájoni Szakközépiskola (helyszín)
 2. út 2016. május 24-május 28.  Székesfehérvár, Aranykéz Középiskola és Szakiskola (helyszín)

2016. március 29.

Délelőtt találkoztunk az erdélyi diákokkal és tanáraikkal, megismerkedtünk a helyi iskola felépítésével, az oktatási rendszerrel és a diákélettel. A helyi diákönkormányzat vezetője előadást tartott diákjainknak a kinti diákéletről, a helyi iskola igazgatónője pedig korban és időben elhelyezte lakóhelyüket és iskolájukat a térképen, mesélt az oktatási rendszerről, érettségiről és továbbtanulásról diákjainknak. Megismerkedtünk a székelység történetével, Székelyföld jellegzetességeivel, földrajzi elhelyezkedésével, látnivalóval. Ezt követően körbevezettek minket az iskolában, megmutatták a tantermeket, tanműhelyeket, ott ki is próbálhattuk a fellelhető eszközöket és szemléltető eszközöket.

Délután szakmai beszélgetést folyattunk az iskola szakoktatóival, diákjaival, felmértük a szakmai munka szintjét és megbeszéltük a következő néhány nap ütemezését.

Este kötetlen beszélgetés keretében ismerekedtek egymással a két iskola diákjai. A személyes találkozást követően a diákoknak lehetőségük volt egymás tevékenységének felmérésére, összehasonlításra, és következtetések levonására.

2016. március 30.

Délelőtt a fodrász szakoktatók szakmai tréninget tartottak a diákoknak, a fehérvári iskolából Papp Viktória és Erika a csikszeredai iskola fodrász szakoktatója mutatta meg a diákoknak a verseny során használatos tűzési, leválasztási, fésülési technikákat. A használható díszítő elemek arányát, póthajak felhasználási módját és a versenykiírás tartalmi, formai elemeit.

Délután a tanulók a délelőtt hallott ismeretek alapján a modellek hajvágását követően bemutatják a versenyen használandó, vagy versenyre tervezett modellek frizuráit. Az iskolában az iskola diákjai számára meghirdetett időpontban a nyilvánosság számára előzetesen kihirdetett időpontban bemutatót tartanak ezekből az alkotásokból. A lehetőség, hogy élesben gyakorolhattak a versenyre és megmutathatták a tudásukat nagyon hasznosnak bizonyult mindkét fél számára.

Este a tréningen és a fodrász bemutatón készült hajvágásról és frizurákról készített foto-dokumentációt rendszereztük, pontoztuk az elkészült frizurákat, az oktatók értékelték az elkészült alkotásokat, és a fotók segítségével könnyen bemutathatták az esetleges hibákat.

2016. március 31.

Délelőtt a kozmetikus szakoktatók szakmai tréninget, felkészülést tartottak a diákoknak. Czanka Diána és Kántor Mária az aktuális sminktrendeket mutatta be, és a tanulók versenysminkeket nézhettek meg videón.

Délután a helyi diákok előadásában a székelység kultúrtörténetével és művészettörténetével ismerekedtünk meg a Székelyföldről szóló kulturális előadás részét képezte a Tavasz színei rendezvénynek.

Este a diákok megismerkedhettek a hagyományos és mai székelyföldi hajviseletekkel, ruhaviseletekkel, Mikó várban és az abban fellelhető helytörténeti múzeumban látott képeket összehasonlíthatták a lányok viseleteivel. A diákok kiselőadásokat készítettek a kozmetikai ipar, kozmetikai újdonságok, bio-kozmetikumok, aktuális divattrendek, sminktrendek, hétköznapi és alkalmi sminkek témában. Bemutatták a napközben alkalmazott és a gyakorlatban megszerzett információkat, beépítették a szépészeti verseny felkészülésébe.

2016. április 1.

Délelőtt a helyi diákok előadásában a székelység zenetörténetével ismerkedtünk, egy diákokból álló zenekar népdalokat adott elő, az iskola tánccsoportja székely csiki táncokat mutatott be diákjainknak. Ez a zenei előadás részét képezte a verseny megnyitójának, ahol szintén előadtak csiki székely táncokat az erdélyi diákok.

Délután kiscsoportos munka keretében dolgoztunk a székesfehérvári verseny forgatókönyvén. A szakoktatók segítségével összeállítottuk a versenyen részt vevő háromfős csapatokat, megbeszéltük a verseny felépítését, a versenyen alkalmazott stratégiákat, sorrendet. Véglegesítettük a csapatok összetételét, hogy ki melyik csapatba került. Minden csapatba egy kozmetikus, egy fodrász és egy modell került. Ezek a csapatok versenyeztek Székesfehérváron.

Este a versenyre készülő projektzáró bulit tartottunk, ahol erdélyi csiki népdalokat, zenei

zenei kísérettel (gitár, szintetizátor) és kíséret nélkül. A Tavasz Színei verseny megnyitójára készülve, székely táncokkal ismerkedtünk és ki is próbálhattuk azokat élesben, azaz tánctanulásra, tánctanításra is volt lehetőség. A bemutatni kívánt produkciókat előzsűriztük és kiválogattuk a legjobbakat az ünnepi megnyitóra.

2016. április 2.

Délelőtt elemeztük az elmúlt napok eseményeit, értékeltük az addig elkészült műveket és produktumokat. Előkészítettük a fehérvári rendezvény forgatókönyvét, a partner iskola fehérvári programját. Megbeszéltük az élményeket az esetlegesen felmerülő problémákat, a vendég iskola igényeit felmértük és segítettünk az előkészületekben. Rendszereztük a székesfehérvári rendezvényen használt fotódokumentációt.

Délután a két találkozás közötti munka ütemezését végeztük el, meghatároztuk a kapcsolattartás módját és rendszerét, annak kereteit. Közös facebook csoportot hoztunk létre, ahová az aktuális információkat, fényképeket feltöltöttük és a jövőben is használni kívánjuk. Kiosztottuk az elvégzendő feladatokat. A versenykiírást és a feltételeket a vendégiskola rendelkezésére bocsájtottuk.

2.út 2016. május 24-28. Székesfehérvár

2016. május 24.

Délelőtt találkoztunk az erdélyi partneriskola diákjaival és tanáraival, a szakoktatókkal. Ünnepélyes fogadásuk az iskolában történt, ahol a Diákönkormányzat elnöke és egyik tagja köszöntötte a vendégeket, mesélt nekik a mi diákéletünkről, programjainkról, versenyekről. Illetve az igazgatónő előadást tartott Székesfehérvár történelmi és kultúrtörténeti jelentőségéről, a koronázó város műemlékeiről, látnivalóiról, jelenlegi geopolitikai, földrajzi, gazdasági, munkaerőpiaci helyzetéről. Az ezeréves Székesfehérvár mind több arcát próbáltuk vendégeinknek megmutatni.

Délután a diákok városnézés keretében művészettörténet és kommunikáció szakos kollégák kíséretében és diákok kiselőadását követően ismerkedtek Székesfehérvár kulturtörténetével és művészettörténetével. Meglátogatták a Bory várat, ott képeket készítettek, amely a záró esemény részét képezte.

Este a hazai magyar kozmetikai ipar újdonságaival ismerkedtek, a magyarországi hajviseletek, divat trendek , divatbemutatók volt a téma. A diákok kiselőadásokat hallgattak meg, videókat néztek meg és divatbemutatókat követtek végig a smink, frizura tekintetében.

2016. május 25.

Délelőtt Mezőföld és Székesfehérvár zenetörténetével ismerkedtek a vendég diákok, egy rövid zenei előadás a verseny ünnepélyes megnyitójának és a kiállítás (fotókból és festményekből) megnyitójának is részét képezte.

Délután a Velencei tó környékén levő élőhelyeket vették sorba, Pákozd Sukorón a Velencei tavat csodálták meg, Pákozdon ellátogattak a katonai emlékparkba és honismereti előadásokat hallgattak meg a pákozdi csatáról és a 48-49-es forradalomról. Ezt követően a Velencei tó természeti környezetével ismerkedhettek meg, hajós madárlestúra keretében.

Este élménybeszámoló, fotók rendszerezése volt soron, a projekt során készült fotókat néztük át és előkészítettük a fotókönyv számára.

2016. május 26.

Délelőtt az iskola fodrász-kozmetikus tanműhelyében folyt a versenyfelkészítés, az alapanyagok, kellékek, ruhák, eszközök kiválasztása, rendszerezése, utolsó simítások. Szakmai megbeszélés, az értékelés szempontjai, elemzések.

Délután látogatás Csákberényben, a Faluház megtekintése, a helyi viseletek, hajviseletek, díszítő elemek vizsgálata, összevetése a vértesalja népviseletének a székely népviselettel.

Este hajfonások, ünnepi előkészületek történtek, a hazulról hozott népviselet rendbe tétele, vasalása, csizmák, cipők tisztítása. Lazítás a verseny előtti hajrában.

2016. május 27.

Délelőtt látogatást tettek az erdélyi diákok a verseny helyszínén, táncos főpróbát tartottak, 10 órától körömdíszítő versenyen vettek részt a helyi diákok körében, 12 órától hajfonás verseny volt a 9-es évfolyamon tanuló diákoknak szakoktatók vezetésével.

Délután 14 órától kezdődött a nagy verseny a Tavasz Színei elnevezésű komplex full beauty kategóriás szépészeti szakmai verseny. Mely szakmai verseny keretében a vendég diákok székely csiki táncokat, dalokat és nép játékokat adtak elő, a helyi diákok énekeltek és a megnyitót követően a háromfős csapatok (fodrász-kozmetikus-modell) hozzáláttak a versenykiírás megvalósításának.  A megadott téma a tavasz színei voltak, ennek jegyében kellett a csapatoknak egy összehangolt, önálló kompozíciót készíteniük az iskola aulájában berendezett versenyhelyszínen.

Az öttagú zsűri szakemberekből állt, volt köztük kozmetikus és fodrász szakoktató, mester, körömépítő és sminkmester illetve a Vállakozók Országos Szövetségének Fejér Megyei elnöke volt a zsűri elnöke. A külsős, objektív zsűri pontozásos módon döntött, azonban a közönségnek is volt lehetősége a kedvenceire szavaznia.

Este a díjkiosztás és értékelés 18-kor kezdődött, a díjak átadását, eredményhirdetést követően a zsűri tagjai szakmailag is értékelték az elkészült alkotásokat, a fotós hallgatók pedig számos fotót készítettek az elkészült művekről. Az estét egy közös buli zárta.

2016. május 28.

Délelőtt 10-kor a kiállítás megnyitóval zárult a közös projekt. A Szabadművelődés Házában az Aranykéz aranykezű oktatói Kántor Mária ékszertervező, kozmetikus szakoktató, Szentes Ottokár festőművész, rajz és művészettörténet tanár és Rostásy Szabó Mihály fotográfus, szakoktató, mindannyian az iskola oktatói műveiből nyílt egy gyűjteményes kiállítás, amely június 15-ig látogatható. A kiállítást Horváth Mihályné a Viziváros városrész önkormányzati képviselője nyitotta meg, ünnepélyes szavakkal méltatta az alkotókat és 15 éves iskolánkat. A megnyitón a Csíkszeredában gyakorolt és ott már előadott zenei műsort adták elő a diákok. Ezt követően közösen elénekeltük a székely himnuszt.

Délután a kiállítás megnyitót követően svédasztalos, hidegtálas fogadással kedveskedtünk vendégeinknek. Melynek során erdélyi vendégeket, helyi vendégeket, a sajtó képviselőit, a helyi média munkatársait, a polgármesteri hivatal képviselőit, a városi elöljárókat és a diákokat illetve az őket kísérő tanárokat az iskola catering keretében látta vendégül. A vendéglátás szakos tanulóink (szakács, pincér, cukrász, falusi vendéglátó) segédkeztek a felszolgálásban, a diákok által elkészített székelyföldi és székesfehérvári kulturális, történelmi és művészettörténeti beszámolókat meghallgattuk, azokat értékeltük. Nem maradt már hátra csak a könnyes búcsú és az erdélyi vendégek hamuba sült pogácsával való útra bocsájtása.

Vendégeink hazaféle még útba ejtették Budapestet, és a budai Várat, ahol a Mi magyarok kiállítást tekintették meg, illetve ellátogattak a Terror Házába és az Andrássy úton tovább haladva, megtekintették a Hősök terét is. Élményekkel gazdagon zártuk a közös projektet, jövőre veled ugyanitt! hangzott a felhívás, reméljük lesz alkalmunk folytatni a megkezdett szakmai munkát és gyümölcsöző együttműködést, amelyből mindkét fél csak profitálhat.

2019. április 13-27, Szlovákia

Az idén április 23.-a és 27.-e között a Felvidéken jártunk, és a Rimaszombati iskola diákjait ismerhettük meg. Utazásunk első napján, délután
Alsósztregován jártunk ahol tárlatvezetéssel megnéztük a Madách kastélyt.
Ebben a kastélyban írta Madách Imre nagy művét, Az ember tragédiájá-t .
A kastély termeit is az Ember tragédiája színeinek megfelelően rendezték be.
Alsósztregováról a Füleki várba mentünk, ami egy egykori vulkán lekopott 
bazaltperemére épült középkori erődítmény. A vármúzeumban megismer-kedtünk a város és a vár történetével, és láttunk egy nagyon izgalmas
paleontológiai tárlatot is.

A második nap nagy részét Rimaszombaton, a testvériskolánkban lévő diákjaival töltöttük.
Megismerkedtünk átadtuk az ajándékokat és dolgoztunk a közös projektfeladaton.

Összeállítottuk és befejeztük az itthon előkészített vármaketteket, melyek csak újrahasznosított anyagokból készültek.

Délután megnéztük a Selmecbánya közelében lévő Szentantali Koháry-Coburg kastélyt. Ez a barokk kastély teljes épségben vészelte át a történelem
viharait. Díszes termeiben bútorkiállítást láttunk, melyek egy része eredetileg is a kastélyhoz tartozott.
Az épület érdekessége, hogy a naptári évre utaló szimbólikát használtak a tervezésben, a 365 ablak mellett 52 terem, 12 kémény, 7 árkád, és négy bejárat lett kialakítva.

Selmecbányáról egy másik bányavárosba, Körmöcbányára buszoztunk, ami szinte már az otthonunk volt. Megnéztük a gótikus stílusú Szent Katalin-vártemplomot ami Körmöcbánya szimbóluma, és a város szinte minden pontjáról jól látható.

Itt Körmöcbányán megnéztük még Károly Róbert pénzverdéjét, ami az Európai Kulturális Örökség része. A körmöcbányai pénzverde az egyik legrégibb olyan intézmény nemcsak Európában, de az egész világon, amely folyamatosan működik hét évszázada.

Útban a szállás felé megálltunk Besztercebányán és tettünk egy sétát a belvárosban.

Málnapataki szálláshely: A szálláson kedvünkre szórakozhattunk az alagsorban található bárban illetvea játékteremben is. Bármikor visszamennénk.

3.napon először Krasznahorka várát látogattuk meg. Ezt a felvidéki erődítményt a legszebb középkori várként tartják számon Szlovákiában. A várat 13. század második felében a Csetneki és Máriássy család. 2012-ben egy hatalmas tűzvész elpusztította a tetőszerkezetet, helyreállítás még most is zajlik, a vár majd csak 2020-tól lesz látogatható, ezért egy rövid túrát tettünk a vár körül, majd tovább mentünk a Betléri Andrássy kastélyhoz.
Ez a kastély a történelmi Magyarország egyik legnagyobb épségben fennmaradt, eredeti bútorokkal berendezett kastélya. Az Andrássy család 1945- ig lakta a kastélyt és az államosítás után az eredeti berendezést megtartva rögtön múzeum lett, így kis időutazás volt a kastély termeiben tett látogatás hiszen nagyrészt eredeti 1700-as, 1800-as évekből
származó bútorokkal, berendezési tárgyakkal, műtárgyakkal, festményekkel berendezett szobákban tulajdonképpen beleláthattunk az Andrássyak főúri mindennapjaiba. Nagyon szép volt.

Betlérről Rozsnyóba mentünk tovább, ahol felmásztunk a főtér közepén álló reneszánsz őrtoronyba. Ezt a tornyot a töröktől való félelmükben építtették a rozsnyóiak. A 38 m magas torony 1766-ban leégett, s a helyreállításakor eredeti fölső részét körfolyosóval és zsindelytetővel pótolták.

A negyedik napon Lőcsén, Késmárkon és Poprádon voltunk. Lőcsén indítottuk a napot egy sétával. Láttuk a középkori belvárost, a városházát.
Késmárkon megnéztük Thököly- várat. A kiállításon megismertük a vár történetét és láttuk az első magyarországi röntgen készüléket.
Utána elsétáltunk a két egymás szomszédságában álló késmárki evangélikus templomhoz. A nagyobb, feltűnőbb, újabb épület a 19. században épült. Vörös kupoláját jól látni a város körüli dombokról.

Magyar szempontból nevezetessége, hogy itt található Thököly Imre sírja. Az úgynevezett újtemplom mellett áll, egy kívülről vakolt fatemplom,
mely az Unesco épített kulturális világörökségének részét képezi.
Úton Poprád felé megcsodáltuk a Magas -Tátra csipkés csúcsait és a Poprádi-tavat.
Poprád legszebb és történelmileg
legjelentősebb része Szepesszombat. Itt is sétáltunk egyet, és megcsodáltuk a jellegzetes szepesszombati polgárházakat, melyeknek ismertetőjele a magas, zsindellyel fedett, hatalmas, kiugró, oromzatos kontytető. Ezeket tímár-házaknak hívják.

Az ötödik napot Kassán töltöttük. Kassa a Felvidék hajdani kulturális központja magyar történelmi emlékekben nagyon gazdag város. Többünknek ez a város tetszett a legjobban. Én személyesen visszamennék, mert úgy érzem még nem láttam mindent.
A város legfőbb látnivalója a kassai dóm 13. századi alapokra épült. Legnagyobb építettője Zsigmond és Mátyás király voltak a legszebb részek az ő uralkodásuk alatt épültek. Sok tűzvész után jelenlegi formáját Steindl Imre, aki a budapesti Parlament tervezője, 1877-96 között alakította ki. Ekkor épül az északi hajó alá a Rákóczi-kripta, nemzeti zarándokhelyünk.
II. Rákóczi Ferenc fejedelem több szálon is kötődik a városhoz, a székesegyház kriptájában temették újra és egykori törökországi házát is felépítették. A rodostói ház Kassa magyarok által egyik leglátogatottabb nevezetessége. Rákóczi fejedelem rodostói házának a pontos másolata, a középkori városfal mellett, a Hóhérbástya udvarában áll. 1943-ban építették fel .

Bent tárlatvezetéssel néztük meg a kiállítást. A kiállítás Rákóczi mindennapjait, személyes tárgyait és e mellet Rodostó keleti világát is bemutatja. Nagyon megható volt az amikor az idegenvezető a kitartásról, a magyar föld szeretetéről, és Rákóczi hazafiasságáról beszélt.
Ez mindannyiunkat nagyon megérintett.

Nagyon jól éreztük magunkat!

Köszönjük a lehetőséget és a figyelmet!

http://www.aranykezoktatas.hu/fajlok/2019/04/hatartalanul2019.pdf

——————————————————————————————————-

Kikötővárosok az Osztrák-Magyar Monarchiában

HAT-19-03-0008- as számú sikeres pályázat beszámolója
Többszöri nekifutásra 2020. június 24-én végre nekiindultunk, hogy a sikeres pályázatunkat
megvalósítsuk.

 1. nap: kora reggeli órákban indultunk buszunkkal Székesfehérvárról és Horvátország fővárosa felé vettük az irányt. Zágráb számos magyar vonatkozású műemlékét megtekintettük. A Szent László által alapított székesegyházat, Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc temetkezési helyét, Dolac helyi piacát, Kamenita Vrata-át (Kőkapu)
  egykori Gradec város kapuja, mely városrész IV. Bélának köszönheti a fejlődését. A Szent Márk székesgegyházat, a parlamentet Szábort, a magyar korona országaként Horvátországnak saját törvényei és országgyűlése volt, amelynek feje a horvát bán
  volt. Itt a báni palotában élt egykor Jelasics is. Sétánkat a várban található Lotrscak- toronynál folytattuk, ahol minden nap ágyúlövéssel üdvözlik a helyieket és az ide látogató turistákat. Siklóval lejutottunk vissza városba, ahol a főtéren, a Jelasics téren fejeztük be sétánkat, Jelasics szobránál.
 2. nap: a Krk szigeten lévő szállásunkról indulva Fiume/Rijeka és Abbázia/Opatija irányába tartottunk. Fiumében megtekintettük a Mária mennybemenetel templomot, a ferde tornyot, a Szent Vid templomot, aki a város védőszentej is egyben, és amely Jókai nevelt lányának és Feszty Árpád esküvőjének helyszíne is volt egykor. Jókai előszeretettel töltötte itt a nyarakat, Fiume a jó klíma miatt kedvelt üdülőhely volt.
  Innen a Tengerészeti Múzeumhoz mentünk, ami egykor Kormányzósági palota volt (Hauszmann Alajos tervezte), két emléktáblát is láttunk út közben Jókai emléktáblája az egykori Európa szálló falán található, Baross Gábor a „vasminiszter” emléktáblája pedig a kikötőben. A kikötő mai formájában is nagy élmény volt, itt készült a Szent
  István csatahajó, a kikötői bakok máig őrzik a Budapest feliratot. Számos épület származik az osztrák-magyar monarchia korszakából Nemzeti Színház, a piac vásárcsarnokai, a kormányzósági palota, a vasútállomás.
  Opatija/Abbázia az egykori elit kedvelt üdülőhelye volt, itt található a horvát hírességek sétánya, az egykori halászfalu emlékére egy kis kikötő a halász szobrával, Lungomare sétány, Kvarner hotel, Villa Angiolina, a botanikus kert, lány a sirállyal szobor, modern kikötő. Mivel az idővel szerencsénk volt, így alkalmunk volt fürdésre is.
 3. nap: az isztriai félsziget további kikötővárosait látogattuk sorra, Porecben megnéztük a gyönyörű Eufráziusz bazilikát, a püspöki palotát, a keresztelőkápolnát, a kőtárat és a harangtornyot, itt található Siófok város parkja is. Rovinjban barangoltunk egyet az óvárosban, megnéztük a régi lakóházakat, a velencei óratornyot, a feltöltött csatorna helyén lévő piacot, a régi kikötőt, amit már a velenceik is használtak, a város felett magasodó Szent Eufémia templomhoz is felmásztunk a kis hangulatos sikátorokon keresztül. Maga a templom a város egyik jelképe, ókeresztény mártírról nevezték el, akinek a kőkoporsója Konstantinápolyból került ide, a templom tornya velencei stílusban épült.
  Pula jelentős kikötő volt az osztrák-magyar monarchia idején, itt található az egykori hajógyártó üzem területe is. Az amphiteátrum a római korból származik, az egyiklegjelentősebb műemlék, itt föld alatti kiállítást nézhettünk meg a Földközi tenger kereskedelméről. Az óvárost a kettős kapu, Sergius diadalíve, régi városháza, Augustus temploma és római mozaikok díszítik.
 1. nap: Krk sziget: az utazás negyedik napján Krk szigetet jártuk körbe, Krk városban megtekintetük a kikötőt, a Frangepán erődítményt, a katedrálist, a püspöki palotát, a városfalakat is körbejártuk a 4 városkapuval, a városházát, és az óratornyot, a ferences és bencés kolostorokat. Punat- ban hajóra szálltunk és elhajóztunk Kosljun kolostorszigethez, ahol nagyon gazdag etnográfiai, hajózási, földtani, numizmatikai, régészeti és szakrális kiállításokat láthattunk. Magát a szigetet is körbe sétáltuk, megtekintettük a keresztutat és a temetőt. Az egykor bencés, a XV. század óta ferences kolostor mély benyomást tett ránk. Innen visszahajóztunk Punatba, ahol ismét lehetőség adódott fürdésre.
 2. nap: Ljubljana, Krk szigetet elhagyva Szlovénia, Ljubljana felé vettük az irányt. Itt látogatást tettünk a szlovén parlamentben, ahol a magyar nemzetiségnek is képviselete van. A belvárosban tettünk egy hosszabb sétát közösen, a Kongresszusi téren, Orsolyita templom, egyetem, Filharmónia épületei, Pestisoszlop, és Aemonai polgárok
  szobrának másolatait láttuk. A Ljubjanica folyó partján sétálva láttuk a Hármas hidat, Presern szobrát, a ferences templomot, a városházát, a várat, ahol Batthyányi Lajos raboskodott egykor. Szent Miklós székesegyház, vásártér, Plecnik árkádok és a Sárkányos híd volt még emlékezetes, ami a város egyik szimbóluma. A parlamentben
  találkoztunk a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnökével, Lendva Község alpolgármesterével, Horváth Ferenc parlamenti képviselővel. A közös program parlamenti látogatással ért véget. Innen már fájó szívvel indultunk hazafelé.

Székely Krisztina, 2020. 06.29.

A következők is érdekelhetnek..