Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAI ÚT 90. NAPPALI KÉPZÉS: +3622 / 343-849, FELNŐTTKÉPZÉS: +3630/385-4083, OM AZONOSÍTÓ 102 759

Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola azzal a céllal pályázott a ’TÁMOP-3.1.4.C-14 Innovatív Iskolák fejlesztése 2. ütem című konstrukcióban, hogy az iskola, tanulói részére olyan az életkornak megfelelő energiaegyensúlyt szolgáló testmozgás programokat valamint életmód programokat valósítsanak meg amelyek hozzájárulnak a diákok egészséges testi és lelki fejlődéséhez.

Széchenyi 2020

A pályázat keretében iskolánk 12 millió forint támogatást nyert el. A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

Alapelvünk a tanulók egészségmegőrzésre való nevelése. A projekt közvetlenül kapcsolódott az iskolai tanulók egészségtudatos életvezetéshez szükséges egyéni és társas kompetenciák fejlesztéséhez. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a nevelési, pedagógiai programokon keresztül szervezetten és tervezetten találkozzanak az egészségnevelési-, környezetnevelési-, szaktárgyi illetve informatikai tartalmakkal.

A projekt keretei között több tématerületet érintő programsorozatot valósítottunk meg, melyek a következők:

 • ökotábor 1 alkalommal,
 • tanórán kívüli – szabadtéri jellegű- mozgásos tevékenységek;
 • informatikai szakkör 6 alkalommal;
 • digitális taneszközök használata szakkör 6 alkalommal,
 • egészségnap 2 alkalommal, és az egészséges táplálkozással összefüggő programok;
 • pályaorientációs programok 6 alkalommal;
 • családi életre nevelést támogató programok 6 alkalommal;
 • továbbtanulási motivációt elősegítő programok 6 alkalommal;
 • konfliktus- és agressziókezelési tréning 6 alkalommal;
 • dohányzás megelőzési, alkohol és kábítószer fogyasztási problémák korai intervenciója programok 6 alkalommal,
 • elsősegély-nyújtási tanfolyam 6 alkalommal.

Az egészségnapon a gyermekek bővítették egészséggel kapcsolatos ismereteiket, felhívták a diákok figyelmét az egészségesebb egyéni életvitel lehetőségeire, a célcsoport aktív bevonásával, a mindennapi életvitel egészségesebbé tételéhez pozitív mintákat, példákat és lehetőségeket mutattak be.

A programok külső segítség bevonásával történtek, intézményünk sok esetben alkalmazott előadókat és külsős oktatókat, evvel munkát biztosítva több munkavállalónak.

Számos olyan programot valósítottunk meg amely tanulóinkat továbbtanulásra ösztönzi. Mintákat, lehetőségeket mutattunk számukra melyet hasznosíthatnak a további pályaválasztás, továbbtanulás során.

A program célja az egészséges életmódot támogató életmódtényezőket befolyásoló pozitív közösségi minták terjesztése és a tanulók továbbtanulási, pályaorientációs tájékoztatás, valamint megvalósult minták bemutatása volt.

A 12 millió forint európai uniós támogatás iskolánk számára kiemelkedő jelentőségű volt, hiszen tanulóink részére olyan programokat tudtunk biztosítani, amely hozzájárul az egészséges testi és lelki fejlődéséhez.

Továbbá pedagógusaink pedagógus-továbbképzésen vettek részt, ezzel is biztosítva a program hosszútávú fenntartását.
Az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg a projekt.

További információ kérhető:

Székely Krisztina, megbízott igazgató
Elérhetőség: iskola@aranykezoktatas.hu