Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAI ÚT 90. NAPPALI KÉPZÉS: +3622 / 343-849, FELNŐTTKÉPZÉS: +3630/385-4083, OM AZONOSÍTÓ 102 759

A Lábápoló (Nyilvántartásba vételi száma: E-000537/2014/A010) képzésünkkel kapcsolatban az alábbiakban adunk tájékoztatást:

A képzés célja:

A lábápoló szakmai képzés célja a lábbal kapcsolatos szépítészeti és karbantartó feladatok elvégzéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik lábápoló tevékenység magas színvonalú ellátására, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségre tesz szert, az elsajátított tudással képesek ellátni és hazai illetve európai régió piaci igényeit.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • a szépészeti szolgáltatóegység megtervezésére és a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti működtetésére
 • megteremteni a vállalkozás feltételeit
 • felkészülni a szolgáltatás feladataira
 • megtervezni és előkészíteni a szolgáltatást
 • díszítést végezni
 • elvégezni a kézi lábápolást a kezelési tervnek megfelelően
 • elvégezni a kombinált lábápolást a kezelési tervnek megfelelően
 • megtervezni és előkészíteni a bőrápolási folyamatokat
 • lábápoláshoz kapcsolódó egyéb feladatokat végezni
 • képes elvégezni a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb napi feladatokat

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Alapfokú iskolai végzettség. Iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában szükségesek, a 33/1998. (VI.24.) NM. rendelet (a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.) alapján,

Megengedett maximális hiányzás: a képzés összes óraszámának 20%-a, illetve az egyes modulok óraszámának 20-20%-a. Támogatott képzések esetén a támogatási szerződésben/együttműködési megállapodásban, munkáltatói megrendelés esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek szerepelhetnek.

Tervezett képzési idő: 280 óra

 • I. tananyagegység neve: 11909-16 Lábápoló szalon kialakítása és működtetése, Össz. óraszáma:18 óra (ebből elmélet: 18 óra, gyakorlat: – óra)
 • II. tananyagegység neve: 11250-16 Lábápolás, Össz. óraszáma: 196 óra (ebből elmélet:- óra, gyakorlat: 196 óra)
 • III. tananyagegység neve: 11860-16 Szolgáltatást megalapozó orvosi ismeretek, Össz. óraszáma: 27 óra (ebből elmélet: 27 óra, gyakorlat: – óra)
 • IV. tananyagegység neve: 11861-16 Anyagismeret, Össz. óraszáma: 25 óra (ebből elmélet: 25 óra, gyakorlat: – óra)
 • V. tananyagegység neve: 11727-16 Lábápoló szakmai ismeret, Össz. óraszáma: 14 óra (ebből elmélet: 14 óra, gyakorlat: – óra)

1. Képzés helyszíne:

 • Elméleti: Körömsziget Dunaújváros, Dózsa Gy. út 25/A.
 • Gyakorlati: Körömsziget, Dunaújváros, Dózsa György út 25/A

2. Képzés helyszíne:

 • Elméleti: Szatmári Melinda Körmös Iskola 8000 Székesfehérvár, Lakatos utca 1.
 • Gyakorlat: Szatmári Melinda Körmös Iskola 8000 Székesfehérvár, Lakatos utca 1.

Vizsgával kapcsolatos információk:

 • A komplex vizsgára bocsájtás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 • A 18. életév betöltése
 • A kötelező 175 óra gyakorlat igazolása oktató által

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A tanúsítvány kiadásának feltétele: a képzés óraszámának és az egyes modulok óraszámának 20%-át meg nem haladó hiányzás