Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAI ÚT 90. NAPPALI KÉPZÉS: +3622 / 343-849, FELNŐTTKÉPZÉS: +3630/385-4083, OM AZONOSÍTÓ 102 759

Járványügyi Intézkedési Terv

ALAPADATOK

Intézmény címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 90. Intézmény elérhetőségei: iskola@aranykezoktatas.hu

Intézményvezető neve: Székely Krisztina

E-mail: k.szekely1217@gmail.com

Tanulói létszám: 152 fő

Dolgozói létszám: 14 fő

AZ INTÉZMÉNYI PROTOKOLL ÉRVÉNYESSÉGE

Az intézményi protokoll módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben, a módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével, valamint az EMMI vonatkozó új utasításait követve a fenntartóval való egyeztetés után kerülhet sor.

Az intézményi protokoll nyilvánosságra hozatala:

 • minden szülő megkapja elektronikus úton,
 • az intézmény honlapján olvasható,
 • a diákoknak kihirdetésre kerül.

Az intézményi protokoll intézkedései minden érintett számára kötelező érvényűek Minden olyan kérdésben, amit a protokoll nem szabályoz, a Házirend rendelkezései érvényesek. A járványügyi protokoll előírásainak betartása mindenki közös érdeke és felelőssége. Nagy fegyelmezettséget, türelmet és odafigyelést igényel a diákoktól, dolgozóktól, szülőktől.

AZ INTÉZMÉNYBEN ÉSZLELT VÉSZHELYZET ESETÉN ELVÉGZENDŐ

FELADATOK

NemKormány vagyHelyiJárásiVédelmiBizottságáltal elrendelt, az intézményben észlelt vészhelyzet esetén elvégzendő feladatok:

– Az intézményvezető értesíti a fenntartót, az illetékes hatóságot, majd az Ő utasításukra, amennyiben szükséges, elrendeli a helyi egészségügyi veszélyhelyzetet, életbe lépteti az intézményi eljárásrendeket.

Felelős: intézményvezető

Határidő: azonnali, illetve folyamatos

Kormány vagy Helyi Járási Védelmi Bizottság által kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az intézményben elvégzendő feladatok:

 • Az intézményvezető elrendeli az egészségügyi veszélyhelyzetet

Felelős: igazgató

Határidő: azonnali, illetve folyamatos

 • Az intézményvezető (helyettesítés esetén az SZMSZ szerinti felelős vezető) értesíti a tanulókat és az intézményi dolgozókat a járványügyi veszélyhelyzet elrendeléséről és életbe lépteti az intézményi eljárásrendet.

Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető, iskolatitkár

Határidő: azonnali

 • Egyéni védőeszköz, tisztítószer biztosítása. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről dokumentálásáról, ellenőrzéséről gondoskodni kell.

Felelős: gazdaságvezető

Határidő: azonnali, illetve folyamatos

 • Elkülönítési lehetőség biztosítása

Felelős: intézményvezető/felelős vezető

Határidő: azonnali

 • A fenntartó és a helyi járási védelmi bizottság intézkedéseinek foganatosítása.

Felelős: intézményvezető

Határidő: azonnali, illetve folyamatos

KORONAVÍRUS TÜNETEI

Mik a koronavírus tünetei?

Az eddigi esetek alapján a tünetek a legenyhébbektől a súlyos esetekig, sőt a halált okozó betegségig terjednek.

A következő tünetek jelentkezhetnek a kitettségtől számított 2-14 napot követően:

Láz

 • Száraz köhögés
 • Légzési nehézség
 • Fáradtság

Egyes betegeknél jelentkezhet: izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek

Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek

Mennyire lesz valaki súlyos beteg, ha megfertőződik?

 • Nagyon fontos tudni, hogy ha még meg is fertőződik valaki, a legtöbb esetben – az influenzához hasonló tünetekkel – enyhe lefolyású a betegség.

A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből.

A fertőzést valószínűsíti, amennyiben a tünetek kezdetét megelőző 14 napban az illetd szoros kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel, ill. olyan országban/ területen/intézményben tartózkodott, ahol igazolt COVID-19 járvány zajlik.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

INTÉZKEDÉSEK A TANÉVKEZDÉSRE, A NEVELÉSI ÉVRE

 1. Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást végzünk a tanévkezdésre.
 2. Az intézménybe kizárólag a hátsó bejáraton lehet bejutni a tanév során
 3. Kérjük a szülők támogatását, hogy gyermekük számára napi szinten biztosítsanak kisebb kiszerelésű vírusölő kézfertőtlenítő gélt, amit a diák, szükség esetén bármikor használni tud, illetve személyes használatra maszkot. Ez a mindenkori tisztasági csomag/iskolai alapfelszerelés része jelen helyzetben.
 4. 2020.szeptember elsejétől szappanos kézmosás, ill. kézfertőtlenítés szükséges az intézménybe történő érkezéskor, étkezések előtt, után, valamint a mellékhelyiség használatakor.
 5. Az ügyintézés lehetőleg online módon történjen. Hivatali ügyek intézése esetén vagy egyéb szükséges esetben a látogatók számára a maszk viselése is kötelező a fertőtlenítő kézmosás mellett.
 6. A mellékhelyiségekben a papírtörlő, fertőtlenítő folyadék kihelyezéséről gondoskodunk, ezek használata kötelező.
 7. Tartsuk be a köhögési etikettet: köhögés, tüsszentés papírzsebkendőbe vagy a könyökhajlatba, használt zsebkendő a szemetesbe, utána alapos kézmosás,
 8. Folyamatos szellőztetéssel biztosítjuk a friss levegőt a tantermekben, folyosókon, és egyéb helyiségekben. Ezek ellenőrzése a folyosóügyeletes, és a hetesek feladata.
 9. Tartsuk a 1,5 méteres távolságot- a tanítási nap folyamán az egy osztályba, csoportba tartozó tanulók alkossanak egy közösséget, más tanulókkal ne vegyüljenek,
 10. Azokban a közösségi terekben, ahol nem biztosítható a 1,5 méteres távolság, kötelező a maszk viselése ( pl. folyosó, mellékhelyiség, öltözők, sorban állás)
 11. A maszk használata nem kötelező a tantermekben, az udvaron, valamint az étkezőhelyiségekben.
 12. A tantermi oktatás során az osztályok keveredését — amennyiben ez lehetséges — el kell kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek, informatika, matematika órák kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet. Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végzünk.
 13. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tarjuk. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) végezzük.
 14. fertőtlenítő takarítás során különös gondot fordítunk a gyakran érintett eszközök, felületek fertőtlenítésére (kilincs, villanykapcsoló, korlát, asztal, pad, szék, informatikai eszközök, csaptelep, WC lehúzó).

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÂSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

Intézményünket szülői, gondviselői felelősséggel kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronafertőzés gyanú vagy igazolt fertőzés van. A kezelti orvosa utasításáig, melyet igazol, a gyermek az intézményt nem látogathatja.

Azoktatásbanésnevelésben,illetveazintézményekműködtetésébencsakegészségeséstünetmentes dolgozó vegyenrészt.

A tanulók egyesével léphetnek az épületbe. A belépést k6vetden kezet kell fertőtleníteniük. Ahol az intézmény környezete nem teszi lehetővé, hogy a tanulók beléptetése a 1,5 méteres védőtávolságot tartva történjen, a belépőknek már sorban álláskor maszkot kell viselniük. A felügyelőtanárok feladata figyelni, hogy az épületben ne alakuljon ki tanulói csoportosulás. A tantermekben szünetekben kötelező a szellőztetés, az ablakokat, ameddig az időjárás engedi, a tanítási órák ideje alatt is nyitva kell tartani.

A klímaberendezések nem használhatók.

Bizonyos tanórák esetében külön engedély nélkül is lehet udvari órákat tartani.

KAPCSOLATTARTÁS

A kapcsolattartás formái közül az írásban, vagy telefonon történő megkeresést kell kérni az osztályfőnököktől, a pedagógusoktól és a szülőktől. A szülői értekezleteket, nyílt napokat is online kell megszervezni és/vagy írásos tájékoztatót kell küldeni.

Az írásos tájékoztatókat a honlapon, vagy e-mailben, illetve a SzMK tagokon keresztül kell eljuttatni az érintettekhez.

TEENDŐK GYANÚS TÜNETEK ESETÉN

Az intézmény minden dolgozója haladéktalanul jelezni köteles az intézmény vezetőjének, ha esetében koronavírus fertőzés, vagy annak gyanúja áll fenn.

A munkavállalók védőfelszerelésekkel történő ellátása a munkáltató feladata.

A tünetek megjelenését a diákok jelezzék a pedagógusnak.

A tüneteket mutató személyre az orrát és száját eltakaró sebészeti maszkot kell helyezni és ideiglenesen el kell különíteni az intézmény többi dolgozójától, tanulójától. Iskolánkban erre a célra az orvosi szobát jelöljük ki. Egy elkülönítő helyiségben egyszerre csak egy gyanús eset lehet. A tanuló felügyeletét végző és a helyiség takarítását végző személynek sebészeti maszkot, védőszemüveget vagy arcvédőt, gumikesztyűt, hosszú ujjú védőköpenyt kell viselnie és kézfertőtlenítést kell végezni a tünetekkel rendelkező személy érintése előtt és után, valamint a védőfelszerelés felvétele előtt, levétele után, melyet utána fertőtleníteni kell. Lehetőség szerint a tüneteket mutató személytől legalább 1 méteres távolságot kell tartani. Gondoskodni kell a helyiség folyamatos szellőztetéséről az ajtó zárva tartása mellett.

Gyanús esetekben szükséges a szülő értesítése mellett az iskolai egészségüggyel védőnővel és iskolaorvossal, ill. a gyermek háziorvosával történő telefonos konzultáció, aki dönt a további teendőkről. A tünetekkel rendelkező gyermek ne használja a tömegközlekedést, hanem egyénileg autóval, sz. e. mentővel szállítsák sebészi maszkban.

A gyermek az iskolába hasonlóan más megbetegedésekhez — kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

JAVASLATOK AZ OSZTÁLYFŐNÖKNEK:

 • Kérjék meg a krónikus beteg gyermekek szüleit, hogy hozzanak igazolást a gyermek háziorvosától a gyermek krónikus betegségéről és a gyermekre vonatkozóan az iskolában javasolt védő intézkedésekről.
 • Készítsenek nyilvántartást a tanulók szüleinek, valamint háziorvosának elérhetőségéről ( név, telefonszám) a kapcsolattartáshoz.
 • Tudatosítsák a gyermekekben és a szülőkben, hogy akut betegség esetén konzultáljanak a háziorvossal az iskolába járásról.
 • Tanítsák meg a gyerekekkel a köhögési etikettet és a járvány elleni védekezés lehetőségeit (távolságtartás, maszk használata, szellőztetés, kézmosás).

TEENDŐK TANULÓINK SZÁMÁRA A BIZTONSÁGOS TSKOLÁBAJÁRÁSÉRT

 • Tartsák be az alábbi aktuális járványügyi helyzetre vonatkozó előírásokat!
 • Kerüljék a csoportosulásokat a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • A közösségi terekben lehetőség szerint tartsák be a 1,5 méteres védőtávolságot. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 • A személyi higiéné alapvető szabályait a gyermekek, tanulók tartsák be. Használjanak papír zsebkendőt köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendőt szemetes kukába dobják és alaposan mossanak kezet, fertőtlenítsenek. Rendszeresen szellőztessenek, szünetekben tartózkodjanak friss levegőn.

TEENDŐK KRÓNIKUS BETEG TANULÓK ÉS SZÜLEIK SZÁMÁRA A BIZTONSÁGOS ISKOLÁBAJÁRÁSÉRT

 • A krónikus beteg gyermek kérjen igazolást a háziorvosától a krónikus betegségéről, ill. a javasolt óvó-védő teendőkről, s tartsa be azokat.
 • A megfelelő iskolai ellátás érdekében kérjen segítséget az iskolaegészségügyi szolgálattól, osztályfőnöktől, esetleg kollégiumi nevelőtől!
 • Konzultáljanak a háziorvossal az ajánlott önkéntes védőoltásokról!
 • Kerüljék a tömegközlekedést, tartsák be a 1,5 méteres védőtávolságot, amennyiben ez nem lehetséges, viseljenek maszkot!
 • Osztályteremben a friss levegő közelében üljenek, kerüljék a zsúfoltságot!
 • Naponta többször mossanak kezet, kerüljék az arcuk piszkálását!
 • Fokozottan ügyeljenek a napi folyadékbevitelre, rendszeres étkezésre, zöldség, gyümölcsfogyasztásra, az állapotuknak megfelelő rendszeres testmozgásra, alvásra, vidámságra!
 • Elhúzódó betegség, hiányzás esetén konzultáljanak az osztályfőnökkel a távoktatás lehetőségéről.

HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

Karanténban lévő tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető.

Mindkét esetben a tanuló az otthona elhagyása nélkül a pedagógusokkal egyeztetett formában részt vehet az oktatásban.

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII1. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RENDJE

Az iskola-egészségügy a tevékenységét az iskolavezetéssel egyeztetett munkaterv szerint végzi. Vizsgálatra történő várakozási időt optimalizáljuk a vizsgálatok ütemezésével.

A preventív vizsgálatra várókat és a panaszokkal rendelkező tanulókat lehetőség szerint térben és időben elkülönítjük.

 • Az aktuális eljárásrend utasításait betartjuk.

Vizsgálatra érkezőknél kézfertőtlenítés, lázmérés, maszk használata. Két tanuló között a tanuló által érintett felületek fertőtlenítése, szellőztetés. A dolgozóknál maszk, köpeny használata, kézfertőtlenítés. Szájüreg vizsgálatakor arcvédő javasolt.

 • Együttműködünk az intézmény vezetésével az intézmény intézkedési tervének kialakításában és aktualizálásában.

Jelen határozat rendelkezései a járványügyi helyzet változásainak figyelembe vételével a 2020/2021-es tanév első félévének végén kerülnek felülvizsgálatra.

Kelt: Székesfehérváron, 2020. augusztus 30.

Székely Krisztina

igazgató