Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAI ÚT 90. NAPPALI KÉPZÉS: +3622 / 343-849, FELNŐTTKÉPZÉS: +3630/385-4083, OM AZONOSÍTÓ 102 759

A Villanyszerelő 34 522 04 (Nyilvántartásba vételi száma: E-000537/2014/A007) képzésünkkel kapcsolatban az alábbiakban adunk tájékoztatást:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (8 általános), vagy ennek hiányában a képzés megkezdhető a szakmai és vizsgakövetelményt kiadó rendeletben az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

 • Szakmai előképzettség: –
 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –
 • Elméleti képzési idő aránya: 30%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

FEOR száma

 FEOR megnevezése

 A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

 8136

 Épületvillamossági szerelő,

 Épületvillany-szerelő

 villanyszerelő

 Épületvilágítás-szerelő

 Karbantartó villanyszerelő

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni
 • adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni
 • LAN és WAN hálózatokat használni
 • terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni
 • fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni
 • villamos és mechanikai kötéseket készíteni
 • kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél
 • csatlakozó vezetéket létesíteni
 • fogyasztásmérő helyet kialakítani
 • lakás és épület elosztó berendezést szerelni
 • erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni
 • épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani
 • világítási berendezést szerelni
 • szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint
 • kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni
 • víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni
 • külső villámhárító berendezést szerelni
 • belső villámvédelmet kialakítani
 • üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni
 • ipari energia elosztó hálózatot szerelni
 • ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni
 • kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni
 • vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni
 • fotovoltaikus berendezést szerelni
 • ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani
 • egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni
Jelentkezz villanyszerelő tanfolyamunkra Te is!

Jelentkezz villanyszerelő tanfolyamunkra Te is!

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

10007-12

 Informatikai és műszaki alapok

 10023-12

 Épületvillamossági szerelés

 10024-12

 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése

 11497-12

 Foglalkoztatás I.

 11499-12

 Foglalkoztatás II.

 11500-12

 Munkahelyi egészség és biztonság

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

 azonosító száma

 megnevezése

 a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

 10007-12

 Informatikai és műszaki alapok

 írásbeli

 10023-12

 Épületvillamossági szerelés

 gyakorlati

 10024-12

 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése

 gyakorlati

 11497-12

 Foglalkoztatás I.

 írásbeli

 11499-12

 Foglalkoztatás II.

 írásbeli

 11500-12

 Munkahelyi egészség és biztonság

 írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat
 • A vizsgafeladat ismertetése: Épületvillamossági szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alapján készítse el egy világítási- és informatikai- vagy jelző hálózat installációs és kapcsolási feladatát. Villamos berendezés szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alapján végezze el egy villamosgép-vezérlő berendezés szerelését. A hálózaton illetve berendezésen végezzen villamos méréseket és azt dokumentálja
 • A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági tervek készítése, technológiai leírás
 • A vizsgafeladat ismertetése: Megadott dokumentáció alapján tervezze meg egy épület, helyiség villamos áramköreit. A megadott dokumentáció alapján a villamos áramkörök tervezése történhet az áramkörök vizsgázó általi önálló kialakításával vagy a részlegesen megadott áramkörök szakszerű kiegészítésével. Készítsen a feladathoz kapcsolódó számításokat. Határozza meg a munkatevékenység technológiai sorrendjét és a szükséges anyagokat, eszközöket.
 • A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Szóbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági és villamos berendezési ismeretek
 • A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10023-12 Épületvillamossági szerelés és 10024-12 Villamos gépek és ipari elosztó berendezések szerelése modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
 • A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%