Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAI ÚT 90. NAPPALI KÉPZÉS: +3622 / 343-849, FELNŐTTKÉPZÉS: +3630/385-4083, OM AZONOSÍTÓ 102 759

A Kézápoló és műkörömépítő (Nyilvántartásba vételi száma: E-000537/2014/A004) képzésünkkel kapcsolatban az alábbiakban adunk tájékoztatást:

A képzés célja:

A szakképesítés betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. A képzés elvégzésével a képzésben résztvevő képes legyen a kézzel és körömmel kapcsolatos ápolási és szépészeti feladatokkal kapcsolatos te-endőket szakszerűen elvégezni, a klienseket korrekt módon tájékoztatni, ellátni, tevékenységéről szakszerű dokumentációt vezetni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • kézápoló, műkörömépítő szalon megtervezésére és a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti működtetésére
 • felkészülni a szépészeti szolgáltatás feladataira
 • megtervezni és előkészíteni a szolgáltatást
 • elvégezni a kézápolás folyamatát
 • elvégezni a műkörömépítés folyamatát, anyagcsoportnak, technikáknak és a kezelési tervnek megfelelően
 • elvégezni a köröm – és a kutikula ápolását klasszikus,- francia vagy japánmanikűr technológia alkalmazásával
 • megtervezni és elvégezni a bőrápolási folyamatokat
 • díszítést végezni
 • kézápolás- és műkörömépítéshez kapcsolódó egyéb feladatokat végezni
 • elvégezni a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb napi feladatokat

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában szükségesek, a 33/1998. (VI.24.) NM. rendelet (a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.) alapján.

Megengedett maximális hiányzás: a képzés összes óraszámának, illetve az egyes modulok óraszámának 20-20%-a

Tervezett képzési idő: 350 óra

Képzésünkön megtanulhatod a műkörömépítés és kézápolás titkait

Képzésünkön megtanulhatod a műkörömépítés és kézápolás titkait

 • I. tananyagegység neve: Kézápoló, műkörömépítő szalon kialakítása és működtetése 11489-16, Össz. óraszáma:14 óra (ebből elmélet: 6 óra, gyakorlat: 8 óra)
 • II. tananyagegység neve: Szolgáltatást megalapozó anatómiai, élettani ismeretek 11772-16, Össz. óraszáma: 36 óra (ebből elmélet:24 óra, gyakorlat: 12 óra)
 • III. tananyagegység neve: Kézápolás 10250-16, Össz. óraszáma: 50 óra (ebből elmélet: 40 óra, gyakorlat: 10 óra)
 • IV. tananyagegység neve: Műkörömépítés 10251-16, Össz. óraszáma: 90 óra (ebből elmélet: 10 óra, gyakorlat: 80 óra)
 • V. tananyagegység neve: Anyagismeret alkalmazásai 11773-16, Össz. óraszáma: 50 óra (ebből elmélet: 10 óra, gyakorlat: 40 óra)
 • VI. tananyagegység neve: Kézápolás, műkörömépítés szakmai ismeretek 11774-16, Össz. óraszáma: 110 óra (ebből elmélet: 10 óra, gyakorlat: 100 óra)

A képzés helyszíne:

Elméleti: Körömsziget Dunaújváros, Dózsa Gy. út 25/A.

Gyakorlati: Körömsziget, Dunaújváros, Dózsa György út 25/A

 • I. tananyagegység helyszíne: Körömsziget, Dunaújváros, Dózsa György út 25/A.
 • II. tananyagegység helyszíne: Körömsziget, Dunaújváros, Dózsa György út 25/A.
 • III. tananyagegység helyszíne: Körömsziget, Dunaújváros, Dózsa György út 25/A.
 • IV. tananyagegység helyszíne: Körömsziget, Dunaújváros, Dózsa György út 25/A.
 • V. tananyagegység helyszíne: Körömsziget, Dunaújváros, Dózsa György út 25/A.
 • VI. tananyagegység helyszíne: Körömsziget, Dunaújváros, Dózsa György út 25/A.

Vizsgával kapcsolatos információk:

 • A komplex vizsgára bocsájtás feltételei: A 18. életév betöltése
 • A kötelező 280 óra gyakorlat igazolása oktató által

A komplex vizsga megköveteli, hogy a teljes tananyagban magas szintű szakmai tudással, elméleti ismerettel rendelkezzen valamennyi témában. Nem várható el egy kémia, vagy biológia tanártól hogy tudja a szakma specifikumait, a komplex vizsgán mérni és értékelni az alkalmazóképes tudást. Felsőfokú szakirány ebben a szakmában nincs, legmagasabb államilag elismert végzettség a Mestervizsga, amely biztosítja a vizsgáztatási feladatban biztosított szerepét. Ha ebbe a fejezetbe nem fér bele, akkor tegyék bele az Egyebek fejezetbe, mert itt jelenhetnek meg a szakmai specifikumok.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A hiányzás nem lépheti túl a képzés összes óraszámának 20%-át.

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány
A tanúsítvány kiadásának feltétele: a képzés óraszámának és az egyes modulok óraszámának 20%-át meg nem haladó hiányzás