Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAI ÚT 90. NAPPALI KÉPZÉS: +3622 / 343-849, FELNŐTTKÉPZÉS: +3630/385-4083, OM AZONOSÍTÓ 102 759

Első út 2016. március 29- április 2. Erdély, Csíkszereda: Johannes Kájoni Szakközépiskola (helyszín)

2016. március 29.

Délelőtt találkoztunk az erdélyi diákokkal és tanáraikkal, megismerkedtünk a helyi iskola felépítésével, az oktatási rendszerrel és a diákélettel. A helyi diákönkormányzat vezetője előadást tartott diákjainknak a kinti diákéletről, a helyi iskola igazgatónője pedig korban és időben elhelyezte lakóhelyüket és iskolájukat a térképen, mesélt az oktatási rendszerről, érettségiről és továbbtanulásról diákjainknak. Megismerkedtünk a székelység történetével, Székelyföld jellegzetességeivel, földrajzi elhelyezkedésével, látnivalóval. Ezt követően körbevezettek minket az iskolában, megmutatták a tantermeket, tanműhelyeket, ott ki is próbálhattuk a fellelhető eszközöket és szemléltető eszközöket.

Délután szakmai beszélgetést folyattunk az iskola szakoktatóival, diákjaival, felmértük a szakmai munka szintjét és megbeszéltük a következő néhány nap ütemezését.

Este kötetlen beszélgetés keretében ismerekedtek egymással a két iskola diákjai. A személyes találkozást követően a diákoknak lehetőségük volt egymás tevékenységének felmérésére, összehasonlításra, és következtetések levonására.

2016. március 30.

Délelőtt a fodrász szakoktatók szakmai tréninget tartottak a diákoknak, a fehérvári iskolából Papp Viktória és Erika a csikszeredai iskola fodrász szakoktatója mutatta meg a diákoknak a verseny során használatos tűzési, leválasztási, fésülési technikákat. A használható díszítő elemek arányát, póthajak felhasználási módját és a versenykiírás tartalmi, formai elemeit.

Délután a tanulók a délelőtt hallott ismeretek alapján a modellek hajvágását követően bemutatják a versenyen használandó, vagy versenyre tervezett modellek frizuráit. Az iskolában az iskola diákjai számára meghirdetett időpontban a nyilvánosság számára előzetesen kihirdetett időpontban bemutatót tartanak ezekből az alkotásokból. A lehetőség, hogy élesben gyakorolhattak a versenyre és megmutathatták a tudásukat nagyon hasznosnak bizonyult mindkét fél számára.

Este a tréningen és a fodrász bemutatón készült hajvágásról és frizurákról készített foto-dokumentációt rendszereztük, pontoztuk az elkészült frizurákat, az oktatók értékelték az elkészült alkotásokat, és a fotók segítségével könnyen bemutathatták az esetleges hibákat.

2016. március 31.

Délelőtt a kozmetikus szakoktatók szakmai tréninget, felkészülést tartottak a diákoknak. Czanka Diána és Kántor Mária az aktuális sminktrendeket mutatta be, és a tanulók versenysminkeket nézhettek meg videón.

Délután a helyi diákok előadásában a székelység kultúrtörténetével és művészettörténetével ismerekedtünk meg a Székelyföldről szóló kulturális előadás részét képezte a Tavasz színei rendezvénynek.

Este a diákok megismerkedhettek a hagyományos és mai székelyföldi hajviseletekkel, ruhaviseletekkel, Mikó várban és az abban fellelhető helytörténeti múzeumban látott képeket összehasonlíthatták a lányok viseleteivel. A diákok kiselőadásokat készítettek a kozmetikai ipar, kozmetikai újdonságok, bio-kozmetikumok, aktuális divattrendek, sminktrendek, hétköznapi és alkalmi sminkek témában. Bemutatták a napközben alkalmazott és a gyakorlatban megszerzett információkat, beépítették a szépészeti verseny felkészülésébe.

2016. április 1.

Délelőtt a helyi diákok előadásában a székelység zenetörténetével ismerkedtünk, egy diákokból álló zenekar népdalokat adott elő, az iskola tánccsoportja székely csiki táncokat mutatott be diákjainknak. Ez a zenei előadás részét képezte a verseny megnyitójának, ahol szintén előadtak csiki székely táncokat az erdélyi diákok.

Délután kiscsoportos munka keretében dolgoztunk a székesfehérvári verseny forgatókönyvén. A szakoktatók segítségével összeállítottuk a versenyen részt vevő háromfős csapatokat, megbeszéltük a verseny felépítését, a versenyen alkalmazott stratégiákat, sorrendet. Véglegesítettük a csapatok összetételét, hogy ki melyik csapatba került. Minden csapatba egy kozmetikus, egy fodrász és egy modell került. Ezek a csapatok versenyeztek Székesfehérváron.

Este a versenyre készülő projektzáró bulit tartottunk, ahol erdélyi csiki népdalokat, zenei

zenei kísérettel (gitár, szintetizátor) és kíséret nélkül. A Tavasz Színei verseny megnyitójára készülve, székely táncokkal ismerkedtünk és ki is próbálhattuk azokat élesben, azaz tánctanulásra, tánctanításra is volt lehetőség. A bemutatni kívánt produkciókat előzsűriztük és kiválogattuk a legjobbakat az ünnepi megnyitóra.

2016. április 2.

Délelőtt elemeztük az elmúlt napok eseményeit, értékeltük az addig elkészült műveket és produktumokat. Előkészítettük a fehérvári rendezvény forgatókönyvét, a partner iskola fehérvári programját. Megbeszéltük az élményeket az esetlegesen felmerülő problémákat, a vendég iskola igényeit felmértük és segítettünk az előkészületekben. Rendszereztük a székesfehérvári rendezvényen használt fotódokumentációt.

Délután a két találkozás közötti munka ütemezését végeztük el, meghatároztuk a kapcsolattartás módját és rendszerét, annak kereteit. Közös facebook csoportot hoztunk létre, ahová az aktuális információkat, fényképeket feltöltöttük és a jövőben is használni kívánjuk. Kiosztottuk az elvégzendő feladatokat. A versenykiírást és a feltételeket a vendégiskola rendelkezésére bocsájtottuk.