Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAI ÚT 90. NAPPALI KÉPZÉS: +3622 / 343-849, FELNŐTTKÉPZÉS: +3630/385-4083, OM AZONOSÍTÓ 102 759

Az alábbi oldalon a 2016/2017 évi szóbeli érettségi irodalom és nyelvtan tételeket találod meg:

2016/2017 évi szóbeli érettségi irodalom tételek

1. Művek a magyar irodalomból
I. Kötelező szerzők
1) Tétel: Petőfi Sándor élete és költészete
2) Tétel: Arany János élete és balladaköltészete
3) Tétel: Ady Endre szerelmi költészete
4) Tétel: Kosztolányi Dezső regénye: Édes Anna
5) Tétel: Babits Mihály költői pályája
6) Tétel: József Attila tájköltészete

2. Művek a magyar irodalomból
II. Választható szerzők
7) Tétel: Reneszánsz életszemlélet Balassi Bálint költészetében
8) Tétel: Csokonai Vitéz Mihály költészetének sokszínűsége
9) Tétel: Kölcsey Ferenc, a Himnusz költője
10) Tétel: Mikszáth Kálmán novellái
11) Tétel: Jókai Mór: Az arany ember
12) Tétel: Örkény István: Tóték

3. Művek a magyar irodalomból
III. Kortárs szerzők
13) Tétel: Csoóri Sándor költészete

4. Művek a világirodalomból
14) Tétel: Homérosz: Iliász
15) Tétel: Puskin: Anyegin
16) Tétel: Thomas Mann: Mario és a varázsló

5. Színház- és drámatörténet
17) Tétel: Szophoklész: Antigoné
18) Tétel: Katona József: Bánk bán című drámájának elemző bemutatása

6. Az irodalom határterületei
19) Tétel: Déry Tibor: Szerelem című műve filmen

7. Regionális kultúra, irodalom
20) Tétel: Vörösmarty Mihály, a reformkor költője

2016/2017 évi szóbeli érettségi nyelvtan tételek

I/1 TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ Tétel: A vizuális és nyelvi kommunikáció kölcsönhatása
I/2 TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ Tétel: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói

II/1 TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE Tétel: A magyar nyelvrokonság főbb bizonyítékai
II/2 TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE Tétel: A magyar nyelvtörténet forrásai: a nyelvemlékek
II/3 TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE Tétel: A nyelvújítás mibenléte, történelmi és művelődéstörténeti háttere, hatása
II/4 TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE Tétel: A szókészlet rétegei

III/1 TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT Tétel: A nyelv mint jelrendszer
III/2 TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT Tétel: Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés
III/3 TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT Tétel: Nyelvjárásaink (tájnyelvek)
III/4 TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT Tétel: Az információs társadalom hatása napjaink nyelvhasználatára

IV/1 TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK Tétel: A hangok találkozása
IV/2 TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK Tétel: Helyesírásunk alapelvei
IV/3 TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK Tétel: A szófajok rendszere
IV/4 TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK Tétel: A mondat szintagmatikus szerkezete

V/1 TÉMAKÖR: A SZÖVEG Tétel: A szövegegységek, a bekezdés
V/2 TÉMAKÖR: A SZÖVEG Tétel: A szövegösszetartó erő: globális és lineáris kohézió

VI/1 TÉMAKÖR: A RETORIKA ALAPJAI Tétel: A retorika, mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben
VI/2 TÉMAKÖR: A RETORIKA ALAPJAI Tétel: A nyilvános beszéd

VII/1 TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS Tétel: Stíluseszközök
VII/2 TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS Tétel: A hivatalos levél